ไหมเย็บแผล

NYLENE
DYSILK
PLAIN CATGUT
CHROMIC CATGUT